Created by Best Control sp. z o.o.

WAŻNE INFORMACJE

BEST CONTROL realizując obowiązki  jednostki certyfikującej prezentuje Państwu poniżej najistotniejsze informacje.

W przypadku chęci pozyskania dalszych informacji, takich:

  • obszary geograficzne, w których działa BEST CONTROL

  • status danej certyfikacji

  • nazwie, związanym dokumencie normatywnym, zakresie, geograficznej lokalizacji określonego certyfikowanego klienta

 

prosimy o wystąpienie ze stosownym wnioskiem i przekazanie go do BEST CONTROL mailowo na adres:  biurocertyfikacji@bestcontrol.pl lub pisemnie na adres rejestrowy naszej spółki.

 

Wszelkie informacje w zakresie, w jakim jednostka certyfikująca BEST CONTROL jest upoważniona, zostaną Państwu przekazana na wskazany adres w formie elektronicznej lub pisemnej.

Niektóre informacje mogą być przekazywane tylko stronom zainteresowanym.

W przypadku odmowy udzielenia danych informacji, Wnioskodawca zostanie poinformowany o przyczynie odmowy.

Best  Control dokonuje wszelkich starań, aby odpowiedzieć na zapytanie w ciągu 10 dni roboczych od ich otrzymania.

 

 

PROCES AUDITOWANIA I DECYZJI ZWIĄZANYCH Z NADZOREM

RODZAJE CERTYFIKOWANYCH SYSTEMÓW / PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA

SKARGI I ODWOŁANIA

ZASADY STOSOWANIA NAZWY BEST CONTROL I ZNAKU CERTYFIKACJI LUB LOGO

POLITYKA BEZSTRONNOŚCI