53-680 WROCŁAW

UL. BRANIBORSKA 7/2

 

biurocertyfikacji@bestcontrol.pl

 

+48 533 524 069

 

GODZINY OTWARCIA BIURA:

 

pn- pt. 8.00- 16.00

BEST CONTROL SP. Z O. O.

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazywanych poniżej danych osobowych w celach realizacji zapytania.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Best Control sp. z o.o. 

Zostałam/em poinformowana/y o celu przetwarzania moich danych osobowych oraz o przysługujących mi prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w Ustawie.

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Wyrażam zgodę
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Created by Best Control sp. z o.o.

Ważne informacje

 

BEST CONTROL realizując obowiązki jednostki certyfikującej prezentuje Państwu najistotniejsze informacje dotyczące działania jednostki. Obowiązki informacyjne wynikają z obowiązków nałożonych na jednostkę przez akredytowane systemy. 

 

Na żądanie jednostka certyfikująca może udostępnić więcej informacji o ile nie chroni je klauzula poufności lub inne przepisy. 

 

Więcej informacji poniżej.

Potrzebujesz informacji?

BEST CONTROL realizuje obowiązki jednostki certyfikującej i udostępnia niezbędne dane 

Tutaj masz możliwość pobrania dokumentów, wynikających z procesów zachodzących w jednostce certyfikującej

Polityka bezstronności

tłumaczy w jaki sposób jako jednostka certyfikująca zapewniamy świadczenie usług certyfikacyjnych z zachowaniem zasad bezsstronności, otwartości, uczciwości i poufności

Zasady stosowania nazwy i znakiem certyfikacji

Nazwę i znak Best Control można stosować w celach informacyjnych zgodnie z tymi zasadami

Skargi i odwołania

Dowiedz się jak złożyć odwołanie lub skargę oraz jak wygląda dalsze postępowanie

W przypadku potrzeby pozyskania dalszych informacji od BEST CONTROL, takich jak: 

 

  • obszary geograficzne, w których działa jednostka certyfikująca

  • status danej certyfikacji

  • nazwie, związanym dokumencie normatywnym, zakresie lub geograficznej lokalizacji określonego klienta

 

prosimy o wystąpienie ze stosownym wnioskiem i przekazaniem go do BEST CONTROL pisemnie na adres rejestrowy spółki lub wysyłając e-mail na adres:

 

biurocertyfikacji@bestcontrol.pl

 

Wszelkie informacje w zakresie, w jakim jednostka certyfikująca BEST CONTROL jest upoważniona, zostaną Państwu przekazane w formie elektronicznej lub pisemnej. Niektóre informacje mogą być przekazywane tylko stronom zainteresowanym. W przypadku odmowy udzielenia danych informacji wnioskodawca zostanie poinformowany o przyczynie odmowy. 

 

Jednostka certyfikująca BEST CONTROL dokonuje wszelkich starań, aby odpowiedzieć na zapytanie w ciągu 10 dni roboczych od ich otrzymania. 

 

 

Potrzebujesz dowiedzieć się więcej?