64-100 LESZNO

UL. SPÓŁDZIELCZA 2H

 

biuro@bestcontrol.pl

 

+48 65 526 23 88

 

GODZINY OTWARCIA BIURA:

 

pn- pt. 8.00- 16.00

BEST CONTROL SP. Z O. O.

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazywanych poniżej danych osobowych w celach realizacji zapytania.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Best Control sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2h, 64-100 Leszno.

Zostałam/em poinformowana/y o celu przetwarzania moich danych osobowych oraz o przysługujących mi prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w Ustawie.

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Wyrażam zgodę
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Korzyści z certyfikacji VAT Control?

 

Podmioty, które pozytywnie przeszły niezależny proces certyfikacji systemu VAT Control przede wszystkim stanowią bardziej wiarygodnych partnerów biznesowych dla swoich kontrahentów.

 

Ponadto w przypadku kontroli ze strony Urzędu Skarbowego certyfikowany podmiot ma wiarygodny dowód na spełnienie ustawowego wymogu dochowywania należytej staranności.

 

System VAT Control pomaga także w usystematyzowaniu działań podmiotu w zakresie zarządzania procesem doboru dostawców, kontrolą odbiorców oraz  zarządzania działem księgowym. Dodatkowo daje szereg wskazówek dotyczących stosowania tzw. dobrych praktyk w tym zakresie.

 

Warto jednak podkreślić, że system ten jest na tyle elastyczny, że w wielu aspektach daje podmiotowi możliwość wybrania najlepszej dla siebie ścieżki postępowania w realizacji poszczególnych wymagań. Dzięki temu system VAT Control ma wspomóc przedsiębiorcę, a nie utrudniać mu swobodne działanie na rynku. 

 

VAT Control

 

System VAT Control powstał z myślą o możliwości przedstawienia przez podmioty gospodarcze organowi podatkowemu lub kontrahentom dodatkowego dowodu na wdrożenie wymagania dotyczącego zapewnienia należytej staranności w odniesieniu do doboru dostawców i przeprowadzanych transakcji handlowych.

 

System VAT Control nakłada na przedsiębiorców zasady nadzoru nad dostawcami, systemem księgowym wewnątrz organizacji oraz zarządzaniem organizacją. Ma to na celu uszczelnienie systemu jego zabezpieczenia przed niezamierzonym udziałem w wyłudzeniach z tytułu zwrotu podatku VAT oraz innych złych praktykach w zakresie rozliczeń podatkowych.

 

 

Właścicielem systemu VAT Control jest Best Control sp. z o.o., która udostępnia do wglądu wersję elektroniczną systemu dla stron zainteresowanych.

Jak przystąpić do systemu certyfikacji?

 

Podmiot chcący podlegać certyfikacji VAT Control powinien podjąć trzy kroki, w celu uzyskania certyfikatu zgodności, a są to:

 

1. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami systemu VAT Control.

 

2. Wybór jednostki certyfikującej wpisanej do Bazy Uznanych Jednostek Certyfikujących (BUJC) i podpisanie z nią umowy o certyfikację.

 

3. Odbyć audyt certyfikujący i z wynikiem pozytywnym zakończyć proces certyfikacji swojej firmy.

 

Podmiot, który wykaże na niezależnym audycie certyfikującym, że działa zgodnie z przepisami prawa i zasadami systemu VAT Control otrzyma od jednostki certyfikującej certyfikat zgodności oraz zostanie wpisany do Bazy Firm Certyfikowanych na zgodność z systemem VAT Control.

Dla kogo przeznaczony jest system VAT Control?

 

System VAT Control stworzono z myślą o uczciwych przedsiębiorstwach, które chcą uniknąć trudności w rozliczeniach z FISKUSEM.

 

System ten ma uchronić przedsiębiorców przed nieuczciwym działaniem firm, które działając na szkodę państwa, wciągają swoich nieświadomych kontrahentów w tzw. karuzelę podatkową.

 

Dodatkowym atutem systemu jest możliwość wykazania przed swoimi kontrahentami, że firma działa w granicach prawa w odniesieniu do podatku VAT, co coraz częściej jest podstawowym warunkiem nawiązania współpracy z wiodącymi koncernami.

 

Z kolei zobowiązanie swoich kontrahentów do certyfikacji VAT Control może wyeliminować ze współpracy nieuczciwych kontrahentów lub dać dodatkowy, niezależny dowód na ich właściwe podejście do rozliczeń podatku VAT.

 

 

Created by Best Control sp. z o.o.