Created by Best Control sp. z o.o.

Rynek BIO jest dla nas ważny

23/03/18

 

» Rozpoczynamy projekt "Rynek BIO"

 

Światowy trend realizowania polityki pro-środowiskowej spowodował rozwój certyfikacji systemów potwierdzających zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz niskiego wpływu na środowisko naturalne.

 

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej jak i wykonawczymi regulacjami krajowymi coraz więcej podmiotów gospodarczych czuje potrzebę prezentowania swoim kontrahentom dowodów na realizację polityki prośrodwiskowej.

Niezależnie od powyższego wiele regulacji  prawnych wymaga od podmiotów gospodarczych certyfikacji zrównoważonego rozwoju...

 

 

Zgodnie z realizowaną polityką nie tylko Unii Europejskiej, ale także organizacji rządowych i społecznych na
Do zakresu oferowanych przez nas  usług dodaliśmy możliwość certyfikacji naszych klientów na zgodność z normą
  » Rozpoczynamy projekt "Rynek BIO" Światowy trend realizowania polityki pro-środowiskowej spowodował rozwój certyfikacji systemów potwierdzających
Przez wzgląd na bezpieczeństwo naszych pracowników, jak i Państwa ograniczyliśmy możliwość wizyt stacjonarnych bezpośrednio w