Pierwsza jednostka certyfikująca zatwierdzona i wpisana do BUJC 

05/03/18

 

W dniu 05.03 2018 r. jednostka certyfikująca Intertek Poland Sp. z o.o. uzyskała wpis do Bazy

Uznanych Jednostek Certyfikujących i tym samym nabyła uprawnienia do przeprowadzania

procesu certyfikacji systemu VAT Control.

 

Bazę uznanych Jednostek Certyfikujących wraz z danymi kontaktowymi jednostki certyfikującej  znajdą Państwo tutaj:

 

www.bestcontrol.pl/jednostki-certyfikujące

 

 

Decyzja o wpisanie jednostki certyfikującej do Bazy Uznanych Jednostek Certyfikujących

 

Created by Best Control sp. z o.o.