Zapewnij Twojej firmie bezpieczeństwo w biznesie.

 

 

biuro@bestcontrol.pl

 

+48 65 526 23 88

 

 

 

 

Spółka Best Control została powołana z myślą o stworzeniu systemu samokontroli w odniesieniu do podatku VAT.  System ten z założenia miał być transparentny, niezależny i weryfikowalny. Audytowany przez niezależne, zatwierdzone przez operatora, jednostki certyfikujące.

 

Głównym celem tego systemu, miało być zminimalizowanie  ryzyka niedochowania wymogu zachowania należytej staranności w odniesieniu do podatku VAT oraz uniknięcie wplątania uczciwych podmiotów w tzw. karuzelę podatkową.

 

Po licznych konsultacjach i spotkaniach roboczych udało nam się stworzyć system VAT Control, którego wdrożenie i przestrzeganie wg nas i ekspertów z branży, powinno uchronić przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami niektórych kontrahentów.

 

Zespół twórców systemu VAT Control składa się ze specjalistów w zakresie podatku VAT, księgowych jak i specjalistów w zakresie systemów zarządzania.

 

W najwyższym kierownictwie Best Control sp. z o.o. znajdują się osoby mające doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania w kilkuset spółkach z branży paliwowej, biopaliwowej, paszowej, olejarskiej, spożywczej...

 

To właśnie obsługiwani przez nich klienci, zgłaszali wielokrotnie zapotrzebowanie na certyfikowany system kontroli w odniesieniu do podatku VAT. System kontroli, który ułatwiłby im nadzór nad swoimi dostawcami i odbiorcami, będący jednocześnie jednym z dowodów dla organów kontroli podatkowej spełnienia wymogu należytej staranności.

 

Best Control sp. z o.o. stale powiększa ilość specjalistów z którymi współpracuje. Z uwagi na duże wymagania stawiane zarówno jednostkom certyfikującym, jak i audytorom systemu, operator dokona wszelkich starań, aby system certyfikacji był transparentny i rzetelny.  

 

Sam system VAT Control, podlega ciągłym procesom weryfikacji, aktualizacji i doskonalenia w celu zapewnienia Uczestnikom systemu jak najlepszego produktu, który przyniesie im wiele korzyści przy niewielkim, choć systematycznym nakładzie pracy.

Na naszej stronie publikujemy zawsze aktualna wersję systemu VAT Control.

 

 

Sekretem biznesu jest wiedzieć to,

czego nie wiedzą inni.

 

Arystoteles Onassis

 

 

Created by Best Control sp. z o.o.