53-680 WROCŁAW

UL. BRANIBORSKA 7/2

 

biurocertyfikacji@bestcontrol.pl

 

+48 533 524 069

 

GODZINY OTWARCIA BIURA:

 

pn- pt. 8.00- 16.00

BEST CONTROL SP. Z O. O.

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazywanych poniżej danych osobowych w celach realizacji zapytania.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Best Control sp. z o.o. 

Zostałam/em poinformowana/y o celu przetwarzania moich danych osobowych oraz o przysługujących mi prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w Ustawie.

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Wyrażam zgodę
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Created by Best Control sp. z o.o.

 

 

Jednostka certyfikująca Best Control została założona przez zespół osób pracujących w branży zapewnienia jakości i bezpieczeństwa od wielu lat. W naszym zespole znajdują się audytorzy, inspektorzy, czy szkoleniowcy, którzy na pierwszym miejscu stawiają na jakość swojej pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa i nie chcą być ograniczani korporacyjnymi zasadami.

 

Naszym celem jest utworzenie jednostki certyfikującej, z którą podmioty będą chciały, a nie musiały współpracować. Wysoka jakość usługi, wyspecjalizowani pracownicy, komunikacja i słuchanie potrzeb to wartości, na które stawiamy.

 

Jesteśmy na etapie tworzenia jednostki certyfikującej. Współpracujemy w tej kwestii z wiodącymi polskimi audytorami. Naszą specjalnością są branże spożywcza, paszowa i biopaliwowa. W tej kwestii zaoferujemy Państwu wkrótce możliwość certyfikacji na określone normy i systemy zarządzania jakością. O wszystkich nowinach będziemy informować na bieżąco. Zachęcamy do śledzenia naszej strony.

 

Stawiamy na mocny zespół. Wiemy, że na równi ważne z przygotowaniem merytorycznym, jest osobowość poszczególnych pracowników. Certyfikując systemy jakości we wszelkiego rodzaju organizacjach, jesteśmy świadomi, że nie ma miejsca na błędy. Nie ma dla nas większej radości, jak długofalowa współpraca z naszymi klientami, oparta na fundamentach w postaci wiedzy merytorycznej i doświadczenia.

 

 

Best Control sp. z o.o. ustanowiła 10 głównych reguł mających na celu zdefiniowanie podstawowych zasad prowadzenia działalności jako jednostki certyfikującej, są to:

  1. Bezstronne, rzetelne i obiektywne działanie;

  2. Wykonywanie zadań bez opieszałości z nastawieniem na dobro Klienta;

  3. Brak dyskryminacji wobec wszystkich stron zainteresowanych, włącznie z pracownikami, kontrahentami, jak i osobami/ podmiotami wnoszącymi skargi lub odwołania;

  4. Przestrzeganie zasad otwartości, poufności i odpowiedzialności we wszystkich obszarach działania;

  5. Równe traktowanie wszystkich klientów, w tym dostępność do świadczonych usług w ramach obszaru i zakresów działalności Best Control;

  6. Wydawanie decyzji certyfikacyjnych, w tym dotyczących wydania, zawieszenia, cofnięcia, wznowienia certyfikacji na podstawie oceny obiektywnych dowodów przez kompetentny personel, zgodnie z wewnętrznymi procedurami;

  7. Przejrzyste działanie, w tym udzielanie wszelkich istotnych informacji stronom zainteresowanym zgodnie z uprawnieniami i dopuszczonym zakresem;

  8. Przestrzeganie wymagań prawa, wymagań akredytacyjnych ( w tym normy PN-EN ISO/IEC 17021-1) jak i wymagań operatorów certyfikowanych systemów;

  9. Działanie według ustanowionego Systemu Zarządzania Best Control;

  10. Stawianie na rozwój i doskonalenie- w odniesieniu do personelu, procesów, jak i całej organizacji.

Zarząd Best Control zapewnia, że podejmuje wszelkie działania i zapewnia wszelkie zasoby, aby powyższe zasady były znane i stosowane w całej organizacji.

 

 

Sekretem biznesu jest wiedzieć to,

czego nie wiedzą inni.

 

Arystoteles Onassis

 

 

ISCC PLUS

 

Zakres certyfikacji obejmuje

produkty o obiegu zamkniętym i bioprodukty, odnawialne źródła energii, żywność, pasze, biopaliwa poza UE