JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE 

 

W ramach systemu VAT Control do przeprowadzania procesu certyfikacji

i wydawania certyfikatów uprawnione zostały jednostki certyfikujące  wpisane

do Bazy Uznanych Jednostek Certyfikujących (BUJC), zamieszczonej poniżej.

 

 

 

 

Logo

jednostki certyfikującej

 

Dane kontaktowe

Indywidualny numer

 

Intertek Poland Sp. z o.o.

 

Adres:       ul. Cyprysowa 23 B

                  02-265 Warszawa

Strona:     www.intertek.pl

 

Kontakt: Ewa Wanot

                   Quality Menager

Telefon: 664 112 473

E-mail: ewa.wanotWintertek.com

INVC/BUJC/01/2018

 

QS ZURICH Sp. z o.o.

 

Adres:       ul. Słupska 6A

                   02-495 Warszawa

Strona:     www.qszurich.pl

 

Kontakt: Tomasz Turkiewicz

                   Prezes zarządu

Telefon: 516 027 265

E-mail: tomasz.turkiewicz@qszurich.pl

INVC/BUJC/02/2018

 

Noble Cert sp. z o.o.

 

Adres:       ul. Lublańska 34

                   31-476 Kraków

Strona:     www.noblecert.pl

 

Kontakt: Agnieszka Leśniak

                   Specjalista ds. Planowania i        

                   Administracji

Telefon: 12 357 16 66

E-mail: agnieszka.lesniak@noblecert.pl

INVC/BUJC/03/2018

Dane kontaktowe

INDYWIDUALNY NUMER

 

Intertek poland

Sp. z o.o.

 

Adres:       ul. Cyprysowa 23 B

                     02-265 Warszawa

Strona:     www.intertek.pl

 

Kontakt: Ewa Wanot

                  Quality MAnager

Telefon: 664 112 473

E-mail:     ewa.wanot@intertek.com

 

 

 

INVC/BUJC/01/2018

 

 

 

 

 

QS ZURICH Sp. z o.o.

 

Adres:       ul. Słupska 6A

                    02-495 Warszawa

Strona:     www.qszurich.pl

 

Kontakt: Tomasz Turkiewicz

                   Prezes zarządu

Telefon: 516 027 265

E-Mail: 

 tomasz.turkiewicz@qszurich.pl

INVC/BUJC/02/2018

 

 

 

 

 

 

 

NOBLE CERT Sp. z o.o.

 

ADRES:       UL. LUBLAŃSKA 34

                   31-476 KRAKÓW

STRONA:     WWW.NOBLECERT.PL

 

KONTAKT: AGNIESZKA LEŚNIAK

                   SPECJALISTA DS.               

                   PLANOWANIA I        

                   ADMINISTRACJI

TELEFON: 12 357 16 66

  E-MAIL:          

    AGNIESZKA.LESNIAK@NOBLECERT.PL

 

INVC/BUJC/03/2018

 

 

 

 

 

Intertek poland

Sp. z o.o.

INVC/BUJC/01/2018

 

 

Adres:       ul. Cyprysowa 23 B

                     02-265 Warszawa

Strona:     www.intertek.pl

 

Kontakt: Ewa Wanot

                  Quality MAnager

Telefon: 664 112 473

E-mail:     ewa.wanot@intertek.com

 

 

 

 

 

 

QS ZURICH Sp. z o.o.

INVC/BUJC/02/2018

 

Adres:       ul. Słupska 6A

                    02-495 Warszawa

Strona:     www.qszurich.pl

 

Kontakt: Tomasz Turkiewicz

                   Prezes zarządu

Telefon: 516 027 265

E-mail: tomasz.turkiewicz@qszurich.pl

 

 

NOBLE CERT Sp. z o.o.

INVC/BUJC/03/2018

 

Adres:       ul. LUBLAŃSKA 34

                    31-476 kraków

Strona:     www.NOBLECERT.pl

 

Kontakt: AGNIESZKA LEŚNIAK

                    SPECJALISTA DS. PLANOWANIA                           I ADMINISTRACJI

Telefon: 12 357 16 66

E-mail:    AGNIESZKA.LESNIAK@NOBLECERT.PL

 

Created by Best Control sp. z o.o.